Phần mềm soạn thảo

Phần mềm soạn thảo văn bản là một loại phần mềm được thiết kế để soạn thảo các văn bản điện tử với một số chức năng chính như sau:

  • Hiển thị lên nội dung văn bản lên máy tính
  • Phần mềm cho phép người dùng sửa đổi, bổ sung
  • Nhiều kiểu chữ (font), cỡ chữ, màu sắc khác nhau trong văn bản
  • Hình ảnh có thể xuất hiện trong văn bản
  • Lưu trữ văn bản dưới dạng một file, tệp
  • Có chức năng Hỗ trợ in ấn
  • Có chức năng chèn ảnh