1 cọc tiền, 1 thếp tiền gồm bao nhiêu tờ?

Có bao nhiêu tờ tiền trong 1 lần gửi tiền và 1 đồng xu? Với việc tham khảo các thỏa thuận đóng gói và thu xếp tiền tệ chung của các ngân hàng, công ty tài chính sẽ giúp bạn hiểu được giá trị của một xấp, một xấp, một xấp và xu, đồng thời nhanh chóng quy đổi và tính toán số tiền giao dịch.

1 Cọc Tiền, 1 Thếp Tiền Gồm Bao Nhiêu Tờ?

Theo quy định sắp xếp, bảo quản và lưu trữ tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì:

  • 1 thếp tiền, 1 xấp tiền, 1 tép tiền có 100 tờ
  • 1 cọc tiền, 1 cây tiền, 1 cục tiền, 1 bó tiền có 1000 tờ
  • 1 bao giấy tiền (nửa bao tải) có 10 bó tiền hay 10.000 tờ tiền ( 1 vạn tờ tiền)

Với cách sắp xếp này, ta có thể dễ dàng tính toán giá trị của một vài cọc tiền, thếp tiền của các mệnh giá tiền Polyme cơ bản, loại 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, 20.000 đồng, 10.000 đồng như sau:

Lưu ý: Bài viết sử dụng từ viết tắt: 1 k = nghìn đồng (Ví dụ: 500k = 500.000 đồng)

  • 1 cọc tiền 500k gồm 1000 tờ tiền 500k (bằng 500 triệu); 1 thếp tiền 500k có 100 tờ tiền 500k (bằng 50 triệu)
  • 1 cọc tiền 200k là 1000 tờ 200k (tương ứng với 200 triệu); 1 thếp tiền 200k là 100 tờ 200k (tương ứng với 20 triệu)
  • 1 cọc tiền 100k có 1000 tờ 100k (bằng với 100 triệu); 1 thếp tiền 100k là 100 tờ 100k (tương tứng với 10 triệu)
  • 1 cọc tiền 50k là 1000 tờ 50k (tương ứng với 50 triệu); 1 thếp tiền 50k gồm 100 tờ 50k (có giá trị bằng 5 triệu)
  • 1 cọc tiền 20k là 1000 tờ 20k (tương ứng với 20 triệu); 1 thếp tiền 20k gồm 100 tờ 20k (có giá trị bằng 2 triệu)
  • 1 cọc tiền 10k là 1000 tờ 10k (tương ứng với 10 triệu); 1 thếp tiền 10k gồm 100 tờ 10k (có giá trị bằng 1 triệu)

Đối với các loại mệnh giá tiền giấy 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng, 100 đồng, để quy đổi 1 cọc, 1 thếp các bạn quy đổi tương tự như hướng dẫn ở trên.

Với những kiến thức trên đây được thuviencongnghe.net cập nhật phía trên, chắc hẳn các bạn đã nắm rõ được khái niệm 1 cọc tiền, 1 thếp tiền gồm bao nhiêu tờ rồi đúng không? Hãy nhớ rõ những kiến thức trong bài viết này để biết tính toán lượng tiền tệ tương ứng trong các giao dịch tài chính của mình.

Thư viện công nghệ

Kho cung cấp phần mềm miễn phí ở các lĩnh vực: Văn phòng, học tập, đồ họa, bảo mật và game. Chúng tôi tổng hợp link tải các phần mềm để bạn dễ dàng tải và sử dụng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *