Link Tải sách tiếng anh lớp 3 – Giải bài tập Family & Friends Special Edition Grade 3

  • Bản full Sách tiếng anh lớp 3
  • Đầy đủ sách giáo khoa và sách bài tập
Link tải

 

Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) – Bài giảng điện tử – Unit Starter

Từng bài học trong sách được thiết kế ở dạng PPT tích hợp âm thanh hình ảnh, trò chơi sinh động thu hút học sinh và bám sát tiến trình bài dạy giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạ

Giải bài tập Lesson One – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3

Câu 1

1. Listen and sing. 

(Nghe và hát.)

Welcome back

To all our friends.

Fun and learning

Never end!

Welcome back.

It’s a happy day.

A day for learning,

A day for play.

Dịch:

Chào mừng trở lại

Những người bạn của chúng ta

Hãy cùng vui vẻ và học tập

Không bao giờ kết thúc

Chào mừng trở lại

Đó là một ngày hạnh phúc.

Một ngày để học.

Một ngày để chơi.

Câu 2

2. Sing and do. 

(Hát và làm theo.)

Welcome song
Welcome back

To all our friends.

Fun and learning

Never end!

Welcome back.

It’s a happy day.

A day for learning,

A day for play.

 

Câu 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Script:

1. Hello. My names’s Rosy. I have brown hair.

2. This is my cousin, Tim. He has green eyes.

+ Hello, everyone!

3. I have a little brother. His name’s Billy. He’s two. He has curly hair.

4. This is Billy’s bedroom.

+ He has lots of teddy bears.

5. Where’s Billy? Is he under the bed?

+ No, he isn’t.

6. Look! This isn’t a teddy bear.

+ It’s me! Billy!

Dịch:

1. Xin chào. Tôi là Rosy. Tôi có mái tóc nâu.

2. Đây là anh họ của tôi, Tim. Anh ấy có đôi mắt màu xanh lá.

+ Xin chào, mọi người.

3. Tôi có một em trai nhỏ. Em ấy là Billy. Em ấy 2 tuổi. Em ấy có mái tóc xoăn.

4. Đây là phòng ngủ của Billy.

+ Em ấy có rất nhiều gấu Teddy.

5. Billy ở đâu rồi? Em ấy ở dưới  giường sao?

+ Không, em ấy không ở đó.

6. Nhìn kìa. Đây không phải là gấu Teddy.

+ Em đây! Billy!

Thư viện công nghệ

Kho cung cấp phần mềm miễn phí ở các lĩnh vực: Văn phòng, học tập, đồ họa, bảo mật và game. Chúng tôi tổng hợp link tải các phần mềm để bạn dễ dàng tải và sử dụng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *