Link Tải sách tiếng anh lớp 4 – Family and Friends Special Edition Grade 4

 • Bản full Sách tiếng anh lớp 4
 • Đầy đủ sách giáo khoa và sách bài tập
Link tải

 

Family and Friends Special Edition Grade 4 – (Phiên bản từ lớp 1-5) Bài giảng điện tử – Unit Starter

Từng bài học trong sách được thiết kế ở dạng PPT tích hợp âm thanh hình ảnh, trò chơi sinh động thu hút học sinh và bám sát tiến trình bài dạy giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy.

Các chương trong sách Family and Friends Special Edition Grade 4

 • STARTER: MY FAMILY
 • UNIT 1: THEY’RE FROM AUTRALIA!
 • UNIT 2: MY WEEKEND
 • UNIT 3: MY THINGS
 • REVIEW 1 – FAMILY & FRIENDS SPECIAL EDITTION GRADE 4
 • EXTENSIVE READING: FAMILY
 • UNIT 4: WE’RE HAVING FUN AT THE BEACH!
 • UNIT 5: A FUNNY MONKEY!
 • UNIT 6: JIM’S DAY
 • REVIEW 2 – FAMILY & FRIENDS SPECIAL EDITION GRADE 4
 • EXTENSIVE READING: ANIMALS
 • UNIT 7: PLACES TO GO!
 • UNIT 8: I’D LIKE A MELON
 • UNIT 9: WHAT’S THE FASTEST ANIMAL IN THE WORLD?
 • REVIEW 3 – FAMILY & FRIENDS SPECIAL EDITTION GRADE 4
 • EXTENSIVE READING: FOOD
 • UNIT 10: IN THE PARK
 • UNIT 11: IN THE MUSEUM
 • UNIT 12: A CLEVER BABY!
 • REVIEW 4 – FAMILY & FRIENDS SPECIAL EDITTION GRADE 4
 • EXTENSIVE READING: TRANSPORTATION

Thư viện công nghệ

Kho cung cấp phần mềm miễn phí ở các lĩnh vực: Văn phòng, học tập, đồ họa, bảo mật và game. Chúng tôi tổng hợp link tải các phần mềm để bạn dễ dàng tải và sử dụng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *